Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
Ebelik Bölümü

Yönetim

   

ADI SOYADI

GÖREVİ

 Yrd.Doç.Dr. Ayten DİNÇ

Ebelik Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Fide GÖKTAŞ

Ebelik Bölüm Başkan Yardımcısı 

Songül Almaç Ebelik Bölüm Sekreteri