Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
Ebelik Bölümü

İç Paydaşlarla İlişkiler