Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
Ebelik Bölümü

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Toplumun sağlığını koruma ve geliştirmenin önemine inanan, bilimsel araştırmalar ve yayınlar yaparak ulusal ve uluslar arası düzeyde bilgi üretimine ve mesleki gelişime katkıda bulunan, yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen, ekip çalışması ruhuna sahip, bireyin, ailenin ve toplumun değerlerine saygılı, evrensel ve eleştirel düşünebilen, araştırmacı, girişimci,nitelikli ebeler yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

Alanının gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, mesleki etik ilkelere bağlı, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen Ebelik Bölümleri arasında yer almak.